Hakkımızda

Coğrafi olgu ve olayları tanımlamak için kullanılan terimler,coğrafya öğretiminde önemli bir yer tutmaktadır.Görsel olarak hazırladığım,Resimli Şekilli Coğrafya Terimleri Sözlüğü kitabı ve www.cografyasozlugu.com Web sitesi’nin,coğrafi olayları zihnimizde canlandırmamıza ve belleğimize yerleştirmemize yardımcı olacağı düşünülmektedir.Projeyle coğrafya öğretiminde karşılaşılan zorlukları en aza indirgemek ve bu alandaki yardımcı kaynak sıkıntısını gidermeye çalışmak,coğrafya derslerinde kullanılan terimlerin öğretimine katkı sağlamak,terimleri görsellerle açıklayarak coğrafya eğitimini keyifli ve kalıcı hale getirerek sıkıcı ve ezber dersi anlayışından çıkarmak,soyut olan terimleri resim ve şekillerle somutlaştırıp böylece,öğrencilerin coğrafya dersine ilgi ve sevgilerini artırarak “Coğrafya Terimleri’’nin coğrafya öğretimine entegrasyonunun sağlanmasını amaçlanmaktadır.


Araştırmada coğrafya terimleri sözlüğü alanında kaynak yetersizliğinin olması ve öğrencilerin ezbere yönelmeden terimleri öğrenebilecekleri resimli-şekilli coğrafya terimler sözlüğü olmaması çıkış noktamı oluşturmuştur.

Belge tarama,içerik çözümleme ve betimsel tarama yöntemlerinin kullanıldığı çalışmamızda,konu ile ilgili daha önce yazılmış bilimsel eserler incelenmiştir.Konu,tezler,akademik makaleler,belgeler ve yayımlanmış kitaplar rehberliğinde belli sonuçlarla açıklanmıştır.Çalışmamın coğrafya derslerinde geçen terimlerin öğretiminde faydalı olup olmayacağı ve coğrafya öğretimini zevkli hale getirip getiremeyeceği anket hazırlanarak öğrencilerden geri bildirim alınmış,böylece varsayımlarımız sınanmıştır.Seçtiğim proje konusunun ülkemizde çok fazla çalışılan bir konu olmadığı,çalışılmaya ihtiyacı olduğu sonucuna varılmıştır.

Araştırmada öğrencilerin % 96’sının daha önce coğrafya sözlüğü kullanmadıkları,bilmedikleri terimlerin anlamlarına daha çok internetten baktıkları,coğrafyayı ezberci,sıkıcı ders olarak gördükleri ve soyut terimleri kavrayamadıkları görülmüştür.

Öğrenciler,hazırladığım sözlüğün soyut terimleri kavramalarına yardımcı olacağını,coğrafyayı sıkıcı ve ezber dersi anlayışından çıkaracağını,sözlüğü büyük oranda kullanmak istediklerini,çalışmamızın coğrafya öğretimine katkı sağlayarak konuları kavramalarına yardımcı olacağını ve android uygulamasını  kullanmak istediklerini belirtmişlerdir.

Projemi tablete aktarma çalışmaları devam etmekte olup,Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime geçilip Fatih Projesi kapsamında öğrencilerin tabletlerine sözlüğümüzün ileride yüklenebilmesi için gerekli altyapı çalışmaları yürütülmektedir.

 

Mail Adresim: cografyasozlugu@gmail.com --mkocaturk1919@hotmail.com

Projemizi Sosyal Medyadan da Takip Edebilirsiniz.